Ceník úkonů hrazených pacientem

Vstupní, periodická pracovně-lékařská prohlídka kat. I. bez rizika                                              600,-
Vstupní, periodické vyšetření (brigády, studenti, důchodci, dobrovolní hasiči)                          300,-
Výpis ze zdravotní dokumentace pro lékaře PLS                                                                           300,-
Vyšetření zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel                                                      500,-
- kontrolní vyšetření, rozšíření, prodloužení řidičského oprávnění                                               300,-
Vyšetření a potvrzení žádosti pro držení střelné zbraně, prodloužení                                         600,-
Aplikace očkovací látky nehrazené ze zdravotního pojištění                                                        200,-
Lékařské vyšetření a potvrzení profesní kvalifikace
(svářečské kurzy, potravinářské průkazy, kurzy řízení VZV apod.)                                               300,-
Potvrzení přihlášky ke studiu na vysoké škole                                                                                100,-
Podrobný výpis ze zdravotní dokumentace pro životní pojistku                                                   800,-
Vyplnění úrazové pojistky                                                                                                                  400,-
Hodnocení bolestného u pracovního úrazu                                                                                     600,-
Vyplnění žádosti do domova důchodců                                                                                           100,-
Vyšetření stolice na okultní krvácení samoplátce                                                                           150,-
EKG samoplátce                                                                                                                                  150,-
Vystavení lékařské zprávy na žádost pacienta                                                                           od 100,-